Un grup d'impressores us permetrà d’imprimir un producte a moltes impressores alhora. Aquesta característica redueix el temps d'impressió i li dóna molta flexibilitat de configuració al sistema.

També podem utilitzar un grup d'impressores per a imprimir dues o més còpies d'un mateix tiquet de comanda a la mateixa impressora o a diferents impressores; per exemple, imprimir a la cuina el menjar i prou, i a la barra el menjar i també la beguda. D'aquesta manera, els treballadors de sala poden controlar més bé el servei.

Primerament cal crear les impressores al sistema. Un cop fet això, cal crear el grup. Per fer això, accedirem a grups d'impressores i clicarem a +Nou.

Procedirem a donar-li un nom i guardarem, un cop fet això afegirem les impressores prement sobre -- i les seleccionarem des de la llista.

Un cop creat el grup d'impressores, l'heu de configurar als Grups, Categories i/o Productes, d'acord amb la nostra configuració.

Dins d'aquest exemple, tot el grup Carta (Main) s'imprimirà al grup d'impressores compost per la impressora de cuina i el KDS, és a dir, en dues impressores alhora.

Nota: El KDS, tot i que és un iPad, es considera com a impressora, ja que els tiquets arriben virtualment a l'iPad.

Si teniu problemes amb la configuració dels grups d'impressores, reviseu els articles de solució d'errors.