A l’Editor d’informe Z hi podeu seleccionar els camps que voleu mostrar quan imprimiu al final del dia. Pot ser que tingueu informació que no cal que imprimiu o que no vulgueu mostrar quan imprimiu l’informe Z.

Total: Mostra les vendes totals.

Comandes obertes: Mostra el total de comandes que s’han obert al final del dia.

Comensals: Mostra el nombre total de comensals que heu tingut durant el dia.

Valor mitjà: Mostra la despesa mitjana per cada comensal que heu tingut durant el dia.

Mètodes de pagament: Mostra les vendes totals del dia, l’import total per a cadascuna de les formes de pagament (efectiu, targeta, etc.) utilitzades.

Consell: Mostra la quantitat total de consells per a cada forma de pagament.

Entrades/Sortides: Mostra la quantitat total d'entrades i sortides durant el dia.

Import en efectiu: Mostra l'import inicial i final ingressat durant el dia.

Nota: Aquesta opció només és visible quan s'ha seleccionat el control de caixa simple o complet (Full).

Diferència d'efectiu: Mostra diferències d'efectiu en comparació amb els ingressos / resultats durant el dia. El càlcul es realitza de la manera següent: Import inicial en efectiu + ingressos en efectiu + vendes en efectiu - resultats en efectiu - import final en efectiu. Al final del dia, si tot ha anat bé, no hi ha d'haver cap diferència a l'informe Z.