Imprimir productes de menú com a ítems normals pot ser molt útil per als establiments que serveixen productes de carta i menús alhora. Per defecte, quan s’imprimeix es fa de forma separada, però en alguns casos pot ser òptim que s'imprimeixin conjuntament. Amb això aconseguireu que el tiquet de preparació sigui més curt i fàcil d'interpretar.

 • Exemple de tiquet de menú com a ítem normal:

     Ordre: 1234 
     Cambrer: Spiderman 
     Taula: 5 
     Comensals: 2 
     {Data} 
     ---------------------------------
     PRIMERS               → Ordre de plat
     ---------------------------------
     1 Amanida de formatge de cabra   → Producte de carta
     1 [M] Amanida Verda        → Producte de menú (M) 
     ---------------------------------
     SEGONS
     ---------------------------------
     1 Filet amb foie 
       - Al punt 
     1 [M] Paella
     ---------------------------------
     POSTRES
     ---------------------------------
     1 Crema Catalana 
     1 [M] Fruita del temps
  

Nota: Els productes de menús es mostren amb una [M] per tal d'identificar-los fàcilment.

 • Exemple de tiquet SENSE l'opció activada d'imprimir menús com a ítems normals:

     Ordre: 1234 
     Cambrer: Spiderman 
     Taula: 5 
     Comensals: 2 
     {Data} 
     ---------------------------------
     PRIMERS               → Ordre de plat de carta
     ---------------------------------
     1 Amanida de formatge de cabra   → Producte de carta
     ---------------------------------
     SEGONS
     ---------------------------------
     1 Filet amb foie 
       - Al punt 
     ---------------------------------
     POSTRES
     ---------------------------------
     1 Crema Catalana 
     ---------------------------------
     MENÚS                → El menú s’imprimeix per separat
     ---------------------------------
     1 Menú DIARI
     [PRIMERS]
      1 Amanida Verda
     [SEGONS]
      1 Paella
     [POSTRES]
      1 Fruita del temps
  

Nota: Com es pot observar a primera vista, és molt més fàcil i àgil interpretar el tiquet quan s'imprimeixen conjuntament els plats del menú i els de la carta.

COM ACTIVAR LA FUNCIONALITAT D'IMPRIMIR MENÚS COM A ÍTEMS NORMAS:

1. ACTIVAR LA FUNCIONALITAT:

2. COMPROVAR L'ORDRE DE PLAT:

Per tal que aquesta opció funcioni, és imprescindible que els noms dels Ordre de plat i els ordres de plat de menús siguin exactament iguals (majúscules i minúscules incloses).

 • Reviseu que el nom dels ordres de plat dels menús, sigui igual que el general (punt anterior). Si no és igual, modifiqueu-lo.

Nota: L'ordre en què apareixen no té importància, només cal que s’anomenin exactament igual.