Les tarifes s’utilitzen per a vendre els productes a preus diferents. Així s'evita d'haver de duplicar els productes.

Amb Revo podeu crear dos tipus de tarifes: Percentatge/Preu

 • Percentatge: Aquesta opció té la configuració més ràpida. Serveix per a aplicar un percentatge d'augment o de reducció del preu a un producte.

  1. Introduïu Tarifes
  2. Aneu al botó Nou i creeu una tarifa nova.
  3. Afegiu un nom, seleccioneu Percentatge i introduïu el percentatge que voleu aplicar.

  Nota: La quantitat bàsica del percentatge és 100. Si voleu aplicar un augment del 10% als productes, introduïu el 110%. Si, en canvi, voleu una taxa de deducció del 20%, per exemple, introduïu el 80%.

  1. Veieu un exemple per fer-ho més clar. Voleu crear una taxa percentual amb un augment del 20% sobre el preu bàsic de cada producte. Seria així:

 • Preu: Aquesta opció s’utilitza per tal d'afegir preus diferents al mateix producte.

  1. Introduïu Tarifes
  2. Aneu al botó Nou i creeu una tarifa nova.
  3. Afegiu un nom i seleccioneu-ne el preu.
  4. A continuació, introduïu cadascun dels productes i, a la pestanya de preus, busqueu l’opció Tarifes.

  1. Seleccioneu Tarifa, introduïu-ne l'import i deseu-la.

  Recordeu: Si no s’assigna una tarifa especial al producte, es carregarà la tarifa bàsica.

  Hi ha una manera molt senzilla de comprovar tots els productes que tinguin una tarifa específica. Per això, aneu a Tarifes i feu clic al botó Edita (). Aleshores, el sistema mostrarà tots els productes amb aquesta tarifa assignada.

  Les tarifeses poden assignar a una taula o dins de l'aplicació, seleccionant la tarifa i els productes.

 • **Taules **Introduïu Sales a la Back Office. Seleccioneu la tarifa de cadascuna de les taules on voleu aplicar una tarifa específica. Per defecte, sempre és l’estàndard, que és la tarifa bàsica per a cada producte.